دختر تهرونی

برآنچه گذشت و آنچه شکست حسرت مخور،زندگی اگر زیبا بود با گریه آغازنمیشد!!!


صبر کردن دردناک است
 
و فراموش کردن دردناک تر
 ولی از این دو دردناک تر این است که ندانی باید صبر كنی یا فراموش

http://upload.p30pedia.com/uploads/1285397685.jpg


برچسب‌ها: دردناک, عاشقانه, فراموش کردن, عشق یطرفه
تاريخ دوشنبه یازدهم شهریور ۱۳۹۲سـاعت 13:36 نويسنده دختر تهرونی▲
яima